• Uncategorised

    Informacije za ljekare

    Pseudomyxoma peritonei (PMP) je rjetko oboljenje sa incidencom od oko 3,2:1 000 000. To je dijagnoza koju ljekar može postaviti jednom do dva puta ili čak ili nijednom u toku čitavog radnog vijeka. Obično je teško napraviti diferencijaciju između PMP i drugih mnogo učestalijih tipova mucinoznih tumora, kao što je karcinom ovarija, bez temeljite patohistološke evaluacije iskusnog patologa. To je dijagnoza koju ljekar može postaviti jednom do dva puta ili čak  nijednom u toku čitavog radnog vijeka. Obično je teško napraviti diferencijaciju između PMP i drugih, mnogo učestalijih tipova mucinoznih tumora, kao što je karcinom ovarija, bez temeljite patohistološke evaluacije iskusnog patologa. Pseudomyxoma je opsežno diseminirana mucinozna neoplazma koja se…